Opatrovateľské služby

Život máme len jeden a všetci ho chceme prežiť naplno, šťastne, samostatne, slobodne, bez obmedzení, bez straty osobnej a ľudskej dôstojnosti. Niekedy to však sami, pod vplyvom rôznych okolností, nedokážeme.

Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej a efektívnej starostlivosť o klienta uňho doma, v jeho prirodzenom prostredí. Rozsah poskytovaných služieb zohľadňuje individuálne potreby prijímateľa s ohľadom na stupeň odkázanosti.

Opatrovateľské služby sú poskytované s finančným príspevkom mesta Spišská Nová Ves

Opatrovanie Seniorov

Pre slovenských aj zahraničných seniorov zabezpečujeme kvalifikované opatrovateľky, ktoré sa o nich starajú v ich domácom prostredí. Jednotlivé služby zohľadňujú rozsah potrieb klientov, v závislosti od stupňa ich odkázanosti na sociálne služby.

Staráme sa o seniorov, chorých členov rodín či o zdravotne postihnutých, podľa potrieb cez deň aj v noci, čím poskytujeme v prípade potreby aj 24 hodinové opatrovanie.

Popis a Cenník Služieb

Opatrovanie Detí

Milí rodičia, potrebujete si niečo súrne vybaviť, isť k lekárovi, máte rodinnú oslavu, svadbu, firemnú akciu, chcete ísť do divadla, ale nemáte komu zveriť Vaše dieťa? Sme tu pre všetkých vyťažených a pracujúcich rodičov, ktorý nechcú nechať nič na náhodu a hľadajú pre svoje deti láskavú a skúsenú opatrovateľku.

V priestoroch opatrovateľskej služby ARELLA na Hviezdoslavovej 29, v Spišskej Novej Vsi zaopatríme deti od šiestich mesiacov po narodení.

Popis a Cenník Služieb

Ako postupovať:

K objednaniu našich služieb nie je potrebné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 • 01

  Vyplnenie Žiadosti

  Stiahnite a vyplnte Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby.
  Stiahnuť tu (.xls / 91kb).

 • 02

  Zaslanie Zmluvy

  Po vyplnení žiadosti a spresnení všetkých vašich požiadaviek Vám zašleme Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 • 03

  Podpís Zmluvy

  Po podpísaní zmluvy zrealizujeme všetko potrebné k poskytnutiu opatrovateľskej služby v dojednanom rozsahu.

Naše služby

Naše služby sú určené nielen seniorom, rodinám s deťmi, ale všetkým ľuďom, bez ohľadu na vek, pohlavie či diagnózu, ktorí z rôznych dôvodov sami nezvládajú starostlivosť o seba a domácnosť. Ponúkame im pocit, že na to všetko nie sú sami, že sa s nimi počíta, že tu majú svoje miesto a priestor na sebarealizáciu, nezabúda sa na nich ani na ich základné ľudské práva a slobody, a že majú právo na podporu začlenenia sa do spoločnosti.

Opatrovanie Seniorov

Pri cene za opatrovateľské služby sa riadime hodinovou sadzbou, ktorá závisí od zdravotného stavu, stupňa odkázanosti, náročnosti opatery a rozsahu služby. V cene je zahrnutá práca opatrovateľky, cestovné náklady a všetky odvody a poplatky. Opatrovateľskú službu na 1 hod. denne neposkytujeme. Minimálna objednávka dennej služby je od 2 hodín.

Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov a základných sociálnych aktivít podľa prepočtového listu. Úhradu za poskytovanú službu prijímateľ sociálnej služby hradí prevodom, vždy na účet poskytovateľa sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba poskytovala, najneskôr však do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Ďalšie informácie vám radi poskytneme mailom alebo telefonicky.

 • 24 hodinové opatrovanie
 • nepravidelné opatrovanie, iba podľa potreby klienta
 • denné/nočné opatrovanie / 4 – 12 hodín za deň/noc
 • pravidelné opatrovanie, pričom si klient určí kedy a na aký čas naše služby potrebuje
 • pomoc v domácnosti podľa požiadaviek klienta

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu s príspevkom mesta/obce.

Pondelok - Piatok


3,00 / za hodinu opatrovateľskej služby

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby – samoplatca bez posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Pondelok - Piatok 06:00 - 22:00


8,00 / za hodinu opatrovateľskej služby

Kontaktujte Nás

Opatrovanie Detí

Kde Vám deti postrážime?
Opateru detí ponúkame v zariadení ARELLA, ktoré sa nachádza v Spišskej Novej Vsi na ulici Hviezdoslavova 29.

Čo si zobrať so sebou?
Prezuvky, náhradné oblečenie, desiatu na dobu stráženia. Pokiaľ je dieťa v dojčenskom veku je potrebné doniesť všetky nevyhnuté veci k jeho kŕmeniu. Ďalej je potrebné pre dieťatko zobrať plienky, náhradné oblečenie a jeho obľúbenú hračku.

 • profesionálny prístup
 • pravidelné opatrovanie 7 dni v týždni
 • jednorazové opatrovanie (podľa Vašej potreby)
 • 24 hodinovú starostlivosť
 • víkendové opatrovanie
 • večerné opatrovanie
 • doučovanie a prípravu Vášho dieťaťa na vyučovanie počas opatrovania
 • opatrovanie v zariadení ARELLA
 • opatrovanie v domácom prostredí dieťaťa
 • opatrovanie v dobe zdravia aj choroby

Pondelok - Piatok 06:00 - 22:00


8,00 / za hodinu opatrovateľskej služby

Cena za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby je informačného charakteru.

Cena sa môže meniť na základe dĺžky poskytovanej služby, počte detí, samostatnosti dieťaťa a taktiež od toho, či je dieťa schopné vykonávať základné hygienické potreby samo alebo za pomoci inej fyzickej osoby. Na rozsahu poskytovania služby je potrebné sa vopred osobne dohodnúť.

Kontaktujte Nás
Niečo o nás

Kto má vašich blízkych na starosti?

Z dôvodu dlhodobej spolupráce s Vami ako rodičmi detí, považujem za potrebné predstaviť sa Vám, aby ste vedeli komu svoje dieťa (deti) zverujete. Volám sa Libuše Slivková a vyštudovala som Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, študijný odbor Sociálne služby a poradenstvo. Počas štúdia na Vysokej škole som pracovala ako vychovávateľka v neziskovej organizácii v Krízovom stredisku Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

Táto práca bola veľmi zaujímavá, ale aj veľmi náročná. Vyžadovala si celého človeka, pretože deti, ktoré sa dostali do krízového strediska svoje zážitky a vedomosti zvyčajne vyjadrovali pomocou kresieb, či hry, ktorá sa stávala dôležitým nástrojom nielen pre pochopenie seba samých, ale aj ostatných. Základom celoživotného vzdelania je výchova a starostlivosť v rannom detstve. Zručnosti, ktoré si vtedy deti osvoja, majú vplyv na učenie v ďalších štádiách ich vzdelávania a rozvoja. Pri výchove svojich detí som uplatňovala a naďalej uplatňujem metódy, ktoré u nich rozvíjali samostatnosť myslenia a konania, prezentovanie vlastného názoru, tvorivosť, aktivitu, sústredenie a rozhodovanie.

Mgr. Libuše Slivková.

konateľ

+421 948 038 164
email

Mgr. Jana Lesnická

ekonóm, personalista

+421 904 048 554
email

Portfolio Designs

Naša Galéria

Pozrite si niekolko náhľadov zariadenía ARELLA, kde ponúkame opateru detí a ktoré sa nachádza v Spišskej Novej Vsi na ulici Hviezdoslavova 29.

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z ulice Hviezoslavova

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z ulice Hviezoslavova

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z ulice Hviezoslavova

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z vnútorneho nádvoria

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z vnútorneho nádvoria

Zariadeníe ARELLA

Exteriér z vnútorneho nádvoria

Zariadeníe ARELLA

Interiér - obývačková časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - obývačková časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - obývačková časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - obývačková časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - hračkársky kútik

Zariadeníe ARELLA

Interiér - hračkársky kútik

Zariadeníe ARELLA

Interiér - hračkársky kútik

Zariadeníe ARELLA

Interiér - hračkársky kútik

Zariadeníe ARELLA

Interiér - kancelárska časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - kancelárska časť

Zariadeníe ARELLA

Interiér - kuchynka

Zariadeníe ARELLA

Interiér - sociálne zariadenie

Zariadeníe ARELLA

Interiér - sociálne zariadenie

Zariadeníe ARELLA

Interiér - sociálne zariadenie

Zariadeníe ARELLA

Interiér - sociálne zariadenie

Zariadeníe ARELLA

Interiér - sociálne zariadenie

Referencie

Hodnotenia našich klientov

Spojte sa s Arellou

Kontaktné Údaje

Ak mate akékoľvek otázky, veľmi radi Vám ich zodpovieme osobne, telefonicky alebo mailom.

Naša Adresa:

Hviezdoslavova 462/29
052 01 Spišská Nová Ves

Mapa
Náš Telefón:

Mgr. Libuše Slivková | tel.: +421 948 038 164

Mgr. Jana Lesnická | tel.: +421 904 048 554